Przepisy ogólne obowiązujące w serwisie finansierra.pl:

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki używania strony finansierra.pl.
2. Korzystanie ze strony możliwe jest po dokonaniu darmowej rejestracji.
3. Rejestracja w serwisie finansierra.pl wiąże się z zaakceptowaniem przepisów zawartych w regulaminie.

Wyłączenie winy właściciela serwisu:

– serwis finansierra.pl ma charakter informacyjny, dodawane w nim teksty nie przedstawiają zaleceń lub wskazówek postępowania w konkretnych sytuacjach,
– właściciel witryny nie odpowiada za treść tekstów, ani za ewentualne szkody będące wynikiem podporządkowania się treści artykułów,
– właściciel serwisu nie identyfikuje się z opiniami autorów publikowanych tekstów ani z tezami stawianymi w artykułach,
– właściciel witryny nie odpowiada za zawartość komentarzy umieszczanych pod publikacjami,
– administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy pojawiające się w publikacjach, jednocześnie pełną odpowiedzialność prawną za treść na witrynie ponosi jedynie autor publikacji.
Strona nie godzi się na przywłaszczanie i przedruk tekstów dodawanych na finansierra.pl. Wiąże się to z art. 116 „Ustawa Prawo autorskie i prawa pokrewne” z dnia 4 lutego 1994 r. Pogwałcenie tej reguły skutkować będzie zawiadomieniem policji.

Publikacja treści:

1. Publikowany artykuł powinien zawierać najmniej 2500 znaków bez odstępów.
2. Dodawane są jedynie poprawne pod względem gramatycznym i językowym publikacje, teksty z uchybieniami gramatycznymi i ortograficznymi są niedopuszczanie do publikacji.
3. Każda treść powinna posiadać dołączoną grafikę nawiązującą do tematyki artykułu. Dodany obrazek musi być zgodny z Ustawą o prawach autorskich,
4. Treść artykułu musi być unikalna i nie stanowić kopii artykułów znajdujących się na innych stronach internetowych. Nie dopuszczalna jest również publikacja tekstu w innym miejscu po publikacji na finansierra.pl.
5. Właściciel strony nie odpowiada za treść tekstów i za ewentualne szkody powstałe w wyniku zasugerowania się artykułem.
6. Możliwe jest umieszczenie w artykule jednego linku w formie URL lub brand, nie mniej publikacje oraz adresy w linkach nie powinny posiadać niedozwolonej z polskimi przepisami treści, obejmuje to także treści dla pełnoletnich.
7. Publikowane artykuły powinny być interesujące i posiadać przejrzystą formę.
8. Prawa autorskie do publikowanych artykułów zachowują ich autorzy.
9. Administrator strony finansierra.pl może odmówić opublikowania artykułu bez podawania przyczyny.