wykres inwestycji

Lokaty, obligacje, fundusze inwestycyjne – w co inwestować?

Masz oszczędności, które chciałbyś odłożyć? Jest kilka sposobów na to, aby pomnożyć zyski. My przedstawiamy, jakie mogą być z tego korzyści i czy inwestowanie w lokaty, obligacje lub fundusze inwestycyjne wiążą się z ryzykiem.

Jak zarobić na lokatach?

Lokata to inaczej depozyt bankowy. W zamian za odsetki wynikające z oprocentowania, klient składa swoje oszczędności w banku, na specjalnym koncie. Jakie są z tego korzyści dla obu stron? Bank zyskuje kapitał na inne działania inwestycyjne, a właściciel lokaty zarabia na odsetkach.

Najbardziej popularnym produktem są lokaty terminowe. Mogą być zakładane zarówno na tydzień, jak i na 12 miesięcy. Zwykle są nieodnawialne, tzn. po zakończeniu umowy klient dostaje zwrot kapitału plus należne odsetki. Mogą też być lokaty odnawialne.

To jeden z najbezpieczniejszych sposobów inwestowania, ryzyko jest nieduże. Ale jednocześnie, zyski nie będą też zbyt wysokie. Chyba, że dysponujesz dużym kapitałem. Ponadto w przypadku wyciągnięcia pieniędzy przed czasem, tracisz odsetki. Wyjątkiem jest lokata rentierska czy progresywna.

Czy inwestowanie w obligacje jest bezpieczne?

Klient indywidualny może inwestować w obligacje korporacyjne na rynku wtórnym Catalyst. Są to papiery wartościowe przedsiębiorstw, czyli w praktyce dokument, w którym spółka oświadcza, że jest dłużnikiem inwestora i zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń względem niego. W praktyce – Ty pożyczasz pieniądze przedsiębiorstwu, a za to dostajesz odsetki. Zwykle wyższe, niż w przypadku lokat, bo i oprocentowanie jest większe.

Obligacje korporacyjne można kupować na rynku pierwotnym lub wtórnym. W pierwszym przypadku kupowane są bezpośrednio od emitenta, wymaga to posiadania kapitału w wysokości co najmniej kilkudziesięciu tysięcy. Natomiast na rynku wtórnym handel papierami dłużnymi zachodzi między inwestorami.

A co z ryzykiem? To już zależy od Ciebie. Jeśli zainwestujesz w obligacje sprawdzonej firmy, posiadającej stabilną sytuację finansową, zarobisz mniej, ale szanse, że stracisz, są niewielkie. Im większe ryzyko podejmujesz, tym oprocentowanie, a co za tym idzie – odsetki, jest wyższe.

Nie jest to jednak rozwiązanie dla osób, którzy nie posiadają podstawowej wiedzy na temat rynków papierów wartościowych. Jeśli jesteś więc laikiem, poprzestań na lokatach lub…

Fundusze inwestycyjne – oszczędzanie dla początkujących?

Możesz zastanowić się także nad funduszem inwestycyjnym. Na czym to polega? Są to instytucje finansowe, których zadaniem jest inwestowanie środków zgromadzonych od swoich klientów. Powierzany im kapitał zamienia się na jednostki uczestnictwa. Mogą one rosnąć lub maleć, w zależności od tego, czy fundusz przynosi zyski, czy ponosi straty.

A więc to nie Ty, lecz eksperci inwestują Twoje pieniądze. Może to być bardziej opłacalne, ale zwykle ryzyko jest większe, ponieważ skupowane są różne obligacje, akcje czy inne instrumenty finansowe. Plusem jest to, że zawsze możesz wycofać się z funduszu inwestycyjnego, zamieniając jednostki uczestnictwa na gotówkę po ich aktualnej cenie.