kobieta prezentuje na tablecie wykres

Jak poprawić zdolność kredytową?

Kluczowym wskaźnikiem naszej szansy uzyskania kredytu lub pożyczki jest zdolność do spłaty zaciągniętego długu. Dobrze wiedzieć co zrobić, aby poprawić zdolność kredytową.

Czym jest zdolność kredytowa?

Każdy bank, prywatna firma pożyczkowa stara się zminimalizować ryzyko braku zwrotu pożyczonych środków. W tym celu bada naszą zdolność kredytową, która jest narzędziem służącym do sprawdzenia finansowych możliwości klienta. To miernik, na który wpływa wiele czynników, a jego głównym celem jest weryfikacja zdolności do spłaty rat kapitałowo-odsetkowych w wyznaczonym terminie, decyduje również o maksymalnej kwocie jaką możemy uzyskać.

Zdolność kredytowa warunkowana jest wieloma parametrami. Najistotniejszymi czynnikami są wysokość uzyskiwanych średnich, comiesięcznych dochodów oraz suma dotychczasowych zobowiązań finansowych, historia regulowania zadłużeń. Do tego wliczyć trzeba też min. wiek kredytobiorcy, stan cywilny, czy koszty utrzymania gospodarstwa domowego.

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Warto pamiętać, że możemy skutecznie zwiększyć swoje szanse na sfinansowanie potrzeb, wymaga to jednak czasu i cierpliwości. Dobrze przygotować się kilka miesięcy wcześniej do złożenia wniosku o kredyt, aby uzyskać potrzebną kwotę.

Przede wszystkim należy zadbać o historię w Biurze Informacji Kredytowej, nieterminowe regulowanie dotychczasowych zadłużeń często dyskwalifikuje. Dobrze spłacić zaciągnięte pożyczki ratalne wcześniej, zrezygnować z kart kredytowych i kredytu odnawialnego na rachunku bieżącym.

Jeżeli mamy wiele zobowiązań i nie możemy pozwolić sobie na szybką realizację zadłużeń dobrze pomyśleć o konsolidacji, jeden kredyt zamiast kilku zwiększa szanse na zaciągnięcie kolejnego. Czasem warto rozważyć podjęcie kredytu lub pożyczki z inną osobą. Zaufany członek rodziny lub znajomy pozwala na zaciągnięcie grupowego zobowiązania, które stanowi większą gwarancję wypłacalności dla instytucji finansowej.

W przypadku kredytów hipotecznych dobrze zadbać o wysoki wkład własny, ponieważ wpływa bezpośrednio na niższe oprocentowanie oraz wymaga mniejszej zdolności kredytowej. Warto szukać korzystnych propozycji, ponieważ poszczególne instytucje finansowe stosują zróżnicowaną ocenę zdolności kredytowej.

Okres spłaty a zdolność kredytowa

Skutecznym sposobem na poprawę zdolności kredytowej jest wydłużenie okresu spłaty zadłużenia. Trzeba jednak pamiętać, że dłuższy okres kredytowania oznacza niższą miesięczną ratę, ale jednocześnie zdecydowanie wyższe całkowite koszty kredytu. Dobrym rozwiązaniem jest regulacja zobowiązania przed wyznaczonym terminem, w ten sposób możemy ograniczyć sumę zwróconych odsetek.

Czym zmniejszamy swoje szanse na kredyt?

Brak stabilności zarobkowej, regularnych dochodów najczęściej obniża nasze szanse na kredyt lub pożyczkę. Najbardziej pożądaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę.

Negatywny wpływ ma również wysoki koszt utrzymania gospodarstwa domowego, dlatego dobrze zredukować miesięczne wydatki. Również spłacany kredyt w obcej walucie nie wpływa korzystnie na naszą zdolność kredytową.