drewniany młotek sędziego

Pozew indywidualny czy zbiorowy w sprawie zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu?

Pozew indywidualny czy zbiorowy w sprawie zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu?

Roszczenia dotyczące nienależnie pobranych składek z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w kredytach frankowych są przedmiotem wielu postępowań sądowych.Zwrot składek poniesionych w ramach ubezpieczenia niskiego wkładu własnego od wielu lat nastręcza problemów konsumentom, którzy zaciągnęli kredyty w szwajcarskiej walucie. finanse w