małżeństwo u prawnika

Rozdzielność majątkowa a zdolność kredytowa – czy ma znaczenie?

Można wymienić sporo wad i zalet rozdzielności majątkowej, niewątpliwie jednak posiadanie intercyzy nie pozostaje bez znaczenia przy ocenie zdolności kredytowej. Jaki konkretnie ma na to wpływ? Jak banki patrzą na rozdzielność majątkową przy udzielaniu kredytów?

Rozdzielność majątkowa – czym jest?

Rozdzielność majątkowa, inaczej intercyza to umowa notarialna, na podstawie której dokonuje się rozdziału majątku małżonków. Innymi słowy posiadane przez nich dobra nie są wspólną własnością, a należą odpowiednio do każdego z osobna. Taki akt można dokonać tak tuż przed zawarciem małżeństwa, jak i w trakcie trwania i może być on zarówno dobrowolny, jak i przymusowy. Z tym drugim przypadkiem mamy do czynienia, gdy jeden z małżonków nie chce podpisać intercyzy, ale zaszły takie okoliczności jak: alkoholizm, nałogi, trwożenie majątku czy niegospodarność.

Rozdzielność majątkowa może być pewnym zabezpieczeniem, jednak z drugiej strony także kłopotem, szczególnie, gdy planujemy wziąć kredyt w banku.

Rozdzielność majątkowa a kredyt – czy ma wpływ?

Niestety, ale w momencie, gdy posiadamy rozdzielność majątkową, momentalnie zmienia się postrzeganie takich małżonków przez instytucje finansowe. Zapis intercyzy wpływa zarówno na naszą ogólną zdolność kredytową, jak i zapisy w umowie kupna mieszkania, co w pewien sposób pozwala na zwiększenie wpływu kształtowania się takich umów. Banki takie osoby nie traktuje wówczas jako małżeństwo, a jako spółkę dwóch osób. Chcąc więc wziąć kredyt trzeba o tym pamiętać.

Jak rozdzielność majątkowa wpływa na zdolność kredytową?

Oceniając zdolność kredytową, bank bierze pod uwagę wysokość zarobków poszczególnych osób. Należy wówczas oddzielnie dokonać wszystkich obliczeń, a także sprawdzić jakie ewentualne zobowiązania posiada każde z nich z osobna. Podejście jest więc nieco inne, jednak jeżeli zarówno mąż, jak i żona pracują i mają zdolność kredytową, nie będzie miało większego znaczenia przy przyznawaniu kredytu, choć może to wypłynąć na ogólną wysokość tej zdolności, która może być niższa niż przy wspólnocie majątkowej. Będzie miało za to większy wpływ na kształtowanie się samej umowy. Trzeba się jednak liczyć z większą ilością formalności do spełnienia i dłuższym czasem załatwiania spraw.

Jak dostać kredyt przy rozdzielności majątkowej?

Małżonkowie posiadający podpisaną intercyzę podpisują umowę kredytową tak naprawdę jako osobne podmioty, a nie jako małżeństwo. Z tego powodu istnieją trzy możliwości zawarcia umowy kredytowej:

  1. gdy to mąż bierze kredyt na wspólne mieszkanie i formalnie on jest właścicielem,
  2. żona bierze kredyt i to ona jest formalną właścicielką,
  3. oboje podpisują umowę kredytową, jednak muszą ustalić z bankiem szczegóły własności zakupionej nieruchomości

Samo otrzymanie kredytu nie różni się jednak znacząco od tego, jakby to wyglądało w innych przypadkach. Trzeba tylko spełnić określone warunki stawiane przez bank, a także dogadać się między sobą co do szczegółów zawieranej umowy.

Kredyt przy rozdzielności majątkowej, a zadłużenie

Mając rozdzielność majątkową, tak naprawdę każde z małżonków może zawierać umowy kredytowe na własny rachunek. Posiadanie intercyzy, z założenia chroni jednego małżonka przed ponoszeniem odpowiedzialności za zadłużenie drugiego. Jest to zabezpieczenie także w momencie, gdy mąż czy żona wezmą kredyt w tajemnicy przez sobą. Nie muszą prosić o zgodę, jednocześnie nie odpowiadają też za swoje długi. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zakupione dobra dotyczyły potrzeb wspólnego życia, wówczas ciężar spłaty zobowiązania ciąży na obojgu.