plik banknotów dwustuzłotowcyh

Pożyczki bankowe dla obcokrajowców – jakie zasady?

Coraz więcej cudzoziemców decyduje się zamieszkać w naszym kraju, co wiąże się z koniecznością dostosowania bankowej oferty do potrzeb obywateli z zagranicy. Jakie są zasady przyznawania pożyczek bankowych obcokrajowcom?

Jakie warunki udzielania pożyczek bankowych dla obcokrajowca?

Intensywny wzrost gospodarczy, rozwijający się rynek pracy sprzyja imigracji. Osiedlający się w Polsce cudzoziemcy coraz częściej chcą ubiegać się o kredyty gotówkowe i pożyczki ratalne. Warunki przyznawania obcokrajowcom środków pieniężnych w ramach zobowiązań są w dużej mierze zbliżone do wymogów stawianych polskim obywatelom.

Ubiegający się o pożyczkę bankową cudzoziemiec musi być pełnoletni oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Zdecydowana większość banków oczekuje, przede wszystkim udokumentowanego, legalnego i stałego źródła dochodu. Preferowaną podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Banki jednak coraz częściej honorują również umowę o pracę na czas określony, kontrakty, działalność gospodarczą lub umowy cywilnoprawne jak np. zlecenie.

Równie ważna jest zdolność kredytowa oraz pozytywna historia kredytowa obcokrajowca, polska baza ewidencji BIK współpracuje m.in. z jego ukraińskim odpowiednikiem UBCH, który weryfikuje dotychczasową spłatę zaciągniętych długów. Systematyczne wpływy na założone w banku konto, regularne spłaty zadłużenia na karcie kredytowej, brak wpisów w rejestrach zadłużonych buduje wiarygodność i rzetelność finansową cudzoziemca w oczach pożyczkodawcy.

Dokumenty potrzebne do pożyczek bankowych dla obcokrajowca

Poszczególne instytucje bankowe mogą stawiać odrębne wymagania w stosunku do dokumentacji, jaką musi przedłożyć obywatel obcego państwa ubiegający się o pożyczki gotówkowe.

Do wniosku o kredyt cudzoziemiec musi załączyć kartę stałego lub czasowego (co najmniej 12 miesięcy) pobytu na terenie Polski, zaświadczenie o meldunku. Obcokrajowiec musi dysponować nadanym numerem PESEL. Niektóre banki akceptują przedłożenie umowy najmu lokalu mieszkalnego w Polsce, czasem rachunku za telefon komórkowy, na którym widnieje adres zamieszkania.

Potrzebny jest też aktualny paszport, umowa o pracę, czasem zaświadczenie pracodawcy potwierdzające stałe i legalne źródło dochodu. Dokumenty muszą zazwyczaj dotyczyć dochodów uzyskiwanych przez okres ostatnich trzech miesięcy (umowa o pracę) lub sześciu miesięcy (umowy zlecenie, o dzieło). Niezbędny jest również zawsze aktualny rachunek osobisty w polskim banku.

Kiedy obcokrajowiec nie otrzyma pożyczki bankowej?

Banki nie udzielają kredytów i pożyczek osobom bez zdolności kredytowej, z negatywną historią gotówkową. Bez znaczenia pozostaje czy wnioskującym jest obcokrajowiec, czy polski obywatel. Ważne jednak, że cudzoziemiec najprawdopodobniej spotka się z odmownym rozpatrzeniem wniosku o pożyczkę kiedy uzyskuje dochody poza granicami Polski. Badając zdolność kredytową, polskie banki respektują źródła zarobkowania na terenie kraju.