drewniany młotek sędziego

Pozew indywidualny czy zbiorowy w sprawie zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu?

Roszczenia dotyczące nienależnie pobranych składek z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w kredytach frankowych są przedmiotem wielu postępowań sądowych. Wielu konsumentów staje przed dylematem, czy złożyć pozew indywidualny, czy zdecydować się na pozew zbiorowy. Jak uzyskać zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu i która opcja jest bardziej korzystna?

Ubezpieczenie niskiego wkładu w kredytach frankowych – jak odzyskać składki?

Zwrot składek poniesionych w ramach ubezpieczenia niskiego wkładu własnego od wielu lat nastręcza problemów konsumentom, którzy zaciągnęli kredyty w szwajcarskiej walucie. Stanowisko banków jest w tej kwestii zazwyczaj jednoznaczne, instytucje finansowe niechętnie deklarują chęć zawarcia ugody.

Składając w banku reklamację i żądanie zwrotu nienależnie pobranych środków, najczęściej trzeba liczyć się z odmową. W takiej sytuacji warto zawsze wysłać pismo do Rzecznika Finansowego i zażądać w nim przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, po którym sporządzona zostaje opinia. Warto jednak pamiętać, że stanowisko Rzecznika rzadko wpływa na zmianę decyzji, którą podjęła instytucja finansowa i w takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest złożenie powództwa w sądzie. Frankowicze mają do wyboru dwie drogi dochodzenia swoich roszczeń w postępowaniu sądowym, mogą zdecydować się na pozew indywidualny lub pozew zbiorowy w sprawie zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu.

Pozew indywidualny w sprawie kredytów frankowych – jakie zalety i wady?

Sporo osób, które chcą odzyskać nienależnie pobrane składki ubezpieczenia niskiego wkładu działa w oparciu o kancelarie prawne, które specjalizują się w realizacji tego rodzaju roszczeń. Frankowicze najczęściej decydują się na pozew indywidualny, który daje większą szansę na szybkie i skuteczne dochodzenie swoich praw. Pozew indywidualny w sprawie niskiego wkładu analizuje zwrotubezpieczenia.pl, gdzie dokładnie zostały wskazane wszystkie za i przeciw takiego rozwiązania.

Istotne, że decydując się na indywidualny pozew o zwrot ubezpieczenia kredytu, unikamy przewlekłości postępowania przed sądem. Procedura działań grupowych zawsze wiąże się z koniecznością zgromadzenia obszernego materiału dowodowego, co przekłada się na czas trwania procesu. Pozew indywidualny to krótszy czas batalii sądowej i większa szansa na pozytywne rozstrzygnięcia, ponieważ sąd skupia się na jednym przypadku i analizuje konkretne okoliczności kredytowe. W odniesieniu do pozwu zbiorowego pozew indywidualny dotyczący UNWW, to większe koszty postępowania, czasem to nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Czy warto inwestować w pozew zbiorowy w sprawie zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu?

Pozew zbiorowy to alternatywa dla indywidualnej inicjatywy, jednak stopniowo taka opcja walki o nienależnie pobrane przez bank pieniądze odchodzi do lamusa. Finał pozwu zbiorowego na sali sądowej nie daje tytułu wykonawczego, na mocy którego bank musi zwrócić określoną należność. Do wieloletniego postępowania w oparciu o pozew zbiorowy o zwrot ubezpieczenia kredytu trzeba doliczyć jeszcze czas przeprowadzenia indywidualnego pozwu o zapłatę.