biały kalkulator

Mieszkanie w spadku a podatek – ile zapłacisz?

Spadkobierca, który odziedziczył po zmarłym majątek w postaci nieruchomości, jest zobowiązany do rozliczenia z fiskusem. Jeżeli otrzymałeś w spadku mieszkanie, musisz wiedzieć ile zapłacisz za nie podatku.

Od czego zależy wysokość podatku od spadku?

Osoby, które nabyły w spadku prawo do własności rzeczy ruchomych, nieruchomości, czy praw materialnych muszą liczyć się z obowiązkiem uiszczenia za nie podatku. Obowiązujące w Polsce przepisy wskazują podstawę opodatkowania spadku, którą określa się jako wartość nabytej rzeczy, nieruchomości po potrąceniu długów oraz ciężarów z nią związanych. Odlicza się min. koszty przeprowadzonego postępowania spadkowego.

Kwota podatku od spadku za odziedziczone mieszkanie jest uzależniona od wartości lokalu oraz stopnia bliskości pomiędzy zmarłym a spadkobiercą. Istnieją trzy grupy podatkowe, które uwarunkowane są stopniem pokrewieństwa. Do pierwszej grupy zalicza się małżonka, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodziców, dziadków, zięcia, synową, teściów, pasierba, ojczyma i macochę. W drugiej grupie znajdują się zstępni rodzeństwa (bratanek, siostrzeniec), rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa (szwagier, bratowa) oraz rodzeństwo małżonków, zstępni i małżonkowie pasierbów. Trzecia grupa podatkowa to wszystkie osoby, które nie są wymienione w pierwszych dwóch grupach.

Jakie kwoty są wolne od opodatkowania?

Regulacje zawarte w ustawie o podatkach od spadku i darowizn określają jaka jest kwota wolna od podatku dla poszczególnych grup. Dla pierwszej grupy jest to 9 637 zł. W grupie drugiej wynosi 7 276 zł. Dla spadkobierców z grupy trzeciej to 4 902 zł.

Dziedzicząc spadek więcej niż jeden raz, w okresie ostatnich pięciu lat, wartość wszystkich takich otrzymanych świadczeń należy zsumować.

Ile wynosi podatek od mieszkania w spadku?

Możesz samodzielnie wyliczyć kwotę należnego podatku. Od wartości spadku, jaka przypada na spadkobiercę, należy odjąć kwotę wolną od podatku w konkretnej grupie.

Kiedy znajdujesz się w pierwszej grupie spadkobierców i wynik jest wyższy od zera i niższy od 10 278 zł podatek wyniesie 3% wartości spadku. W przypadku mieszkania mamy jednak do czynienia z większymi kwotami. Jeżeli wartość spadku przekracza 20 556 zł to podatek wynosi 822 20 zł i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł.

Jeśli należysz do drugiej grupy podatkowej spadkobierców, a wartość udziału spadkowego przekracza 20 566 zł podatek od odziedziczonego mieszkania wyniesie 1 644 zł 50 gr i 12% ponad 20 566 zł.

Dla spadkobierców w trzeciej grupie podatkowej, którzy dziedziczą mieszkanie i wartość udziału jest wyższa niż 20 566 zł kwota podatku to 2 977 zł 90 zł i 20% nadwyżki ponad 20 566 zł.

Całkowite zwolnienie z podatku

Pamiętaj, że spadkobiercy z pierwszej grupy podatkowej mogą skorzystać z całkowitego zwolnienia z obowiązku podatkowego od otrzymanego spadku. W tym celu należy w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia postanowienia sądu o nabyciu spadku zgłosić fakt nabycia mieszkania w urzędzie skarbowym. Zgłoszenie składa każdy ze spadkobierców na odrębnym formularzu SD-Z2.