Młoda kobieta pomagająca seniorowi przy komputerze

Maksymalny wiek kredytobiorcy kredytu gotówkowego. Czy banki odmawiają kredytu starszym kredytobiorcom?

Kredyt gotówkowy, a wiek kredytobiorcy to wartości bardzo od siebie zależne. Wiek kredytobiorcy pomaga bowiem określić ryzyko, z jakim bank musi się liczyć podczas zawierania umowy. Jednak to, do jakiego wieku kredyt gotówkowy jest możliwy do przyznania, zależało będzie od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy.

Czy istnieje maksymalny wiek kredytobiorcy kredytu gotówkowego?

Maksymalny wiek kredytobiorcy to kwestia, która będzie się różniła w zależności od każdego z przypadków. Kredyt gotówkowy to z założenia zobowiązanie, które dłużnik deklaruje się wypełnić niezależnie od wieku. Przy analizowaniu każdej decyzji, banki szacują ryzyko, związane z każdym przyznanym kredytem biorąc pod uwagę między innymi zdolności kredytowe potencjalnego kredytobiorcy.

W przypadku osoby, która przeszła na emeryturę, ryzyko kredytowe jest nieco większe. Dzieje się tak dlatego, że główne źródło dochodu takiej osoby ogranicza się w dużej mierze przypadków wyłącznie do miesięcznej emerytury. Biorąc to pod uwagę, maksymalny wiek kredytobiorcy można określić jako taki, w którym ryzyko kredytowe będzie relatywnie niskie. Wiek ten będzie się różnił także w zależności od rodzaju kredytu.

Dlaczego starszym kredytobiorcom łatwiej uzyskać kredyt gotówkowy?

To, do jakiego wieku kredyt gotówkowy będzie opłacalny, zależało będzie od konkretnego przypadku. Stałą zależnością jest jednak to, że kredyt gotówkowy odznacza się relatywnie niskim ryzykiem. Maksymalny wiek kredytobiorcy, a kredyt gotówkowy nie są od siebie aż tak zależne, ponieważ kredyty te z reguły przyznaje się na krótki okres i są one bardziej przewidywalne.

Kredyt gotówkowy przyznany na przykład na 3 lata będzie łatwiej spłacić, niż kredyt hipoteczny na 25 lat. Z tego powodu ciężko uzyskać informacje na temat maksymalnego wieku kredytobiorcy kredytu gotówkowego, bo potencjalnie górnej granicy może nawet nie być.

Dlaczego bank może odmówić kredytu starszym kredytobiorcom?

Nie należy jednak zapominać, że ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zawsze zależy od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. To, do jakiego wieku kredyt gotówkowy może zostać przyznany, zależy od polityki danego banku. Kredytobiorca w starszym wieku może mieć mniej efektywnych sposobów na to jak poprawić zdolność kredytową głównie ze względu na ograniczony dochód.

Przykładowo, lepszą zdolność kredytową będzie miała osoba, która potencjalnie będzie mogła zdecydować się na wydłużenie okresu spłaty zobowiązania. W przypadku osoby, której głównym źródłem dochodu jest emerytura, prawdopodobieństwo przedłużenia okresu spłaty kredytu jest niskie, ponieważ łączy się to również ze zwiększeniem całkowitego kosztu kredytu. Kredyt gotówkowy, a wiek kredytobiorcy są więc wobec siebie zależne, ponieważ osoba starsza potencjalnie może być obarczona większym ryzykiem kredytowym.

Zastanawiając się więc jaki jest maksymalny wiek kredytobiorcy kredytu gotówkowego oraz czy banki odmawiają kredytu starszym kredytobiorcom, najważniejsze to rozważyć ryzyko kredytowe. Z jednej strony kredyt gotówkowy to produkt finansowy obarczony relatywnie niskim ryzykiem. Należy jednak zastanowić się również, do jakiego wieku kredyt gotówkowy będzie bezpieczy do przyznania.