Co to jest lokata?

Lokata jest jednym ze sposobów na oszczędzanie, gromadzenie pieniędzy. Jest to rodzaj depozytu bankowego, a więc co za tym idzie – znajduje się w ofercie wyłącznie tych instytucji finansowych.

Co zyskuje klient, odkładając środki na lokaty? Najczęściej po zakończeniu trwania umowy otrzymuje odsetki wynikające z oprocentowania. Natomiast banki w ten sposób pozyskują kapitał niezbędny do prowadzenia innych obszarów działalności, np. przyznawania kredytów. A jakie mają lokaty oprocentowanie? To już zależy od konkretnego produktu, najczęściej jednak znajduje się ono na poziomie 2-4%.

Jak działają lokaty?

Jak działają lokaty bankowe? Środki, które w ten sposób otrzymuje bank, inwestuje w inne produkty finansowe. Dzięki temu, że na nich zarabia, może zaproponować korzystne oprocentowanie. To, ile wynosi oprocentowanie lokat zależy m.in. od tego, jaki jest to rodzaj depozytu oraz na jaki czas kapitał został zamrożony.

Jak to wygląda w praktyce? Klient, który decyduje się na otwarcie lokaty, wpłaca jednorazowo na konto określoną kwotę. Jeśli lokata jest np. roczna, to przez rok trwania umowy jego pieniądze są „zamrożone”, co oznacza, że nie może nimi dysponować. Lecz jednocześnie zarabiają na siebie, np. 3% wartości w skali roku. Po tym czasie bank wypłaca otrzymany kapitał wraz z należnymi odsetkami. Aby było to korzystne, konieczne jest znalezienie atrakcyjnej oferty, co umożliwia m.in. porównanie lokat.

Natomiast istotną kwestią jest to, że wypłacenie środków przez zakończeniem umowy wiąże się z utratą odsetek. Klient nic na tym finansowo nie traci, ale również nie zyskuje. Dlatego trzeba dobrze zastanowić się, czy lokata odpowiednim produktem oszczędnościowym. W innym wypadku lepiej jest sprawdzić, co zamiast lokaty.

Ponadto warto wiedzieć, że w ofertach banków istnieją lokaty bez konta. Co to oznacza? Z ich założeniem nie jest związane otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

Rodzaje lokat

Jak zostało to już wspomniane, lokaty bankowe dzieli się na kilka rodzajów. Do najbardziej popularnych należą lokaty terminowe. Jest to produkt dla każdego, bez względu na to, w jakiej wysokości kapitał będzie wpłacany. Na czym polega? Umowa z bankiem zawierana jest na z góry określony czas. Po jego upływie, pieniądze wraz z odsetkami są wypłacane. Lokata może być nieodnawialna lub odnawialna. W drugim przypadku przedłużana jest automatycznie, jeśli klient nie wyrazi chęci wypłaty środków.

Lokaty oszczędnościowe o podobnym zakresie działania to lokaty jednodniowe oraz nocne. W tym wypadku pieniądze pracują na siebie tylko jedną dobę lub przez noc. Zwykle stosowane są po to, aby uniknąć podatku Belki od osiągniętych zysków. Obecnie jednak niewiele banków decyduje się na oferowanie tego produktu.

Dla osób, które zgromadziły duży kapitał, opłacalnym rozwiązaniem może być lokata rentierska. W jej przypadku odsetki wypłacane są w określonych odstępach czasu, a nie po zakończeniu umowy. Oprocentowanie jest najczęściej niższe, jednak możliwość korzystania z wypracowanych zysków sprawia, że może to być korzystna opcja dla osób zamożnych.

Lokaty walutowe różnią się tym, że depozyt prowadzony jest w walucie obcej. Jest to ryzykowne przedsięwzięcie, ponieważ wartość waluty zależy od tego, jaki aktualnie jest jej kurs, a to parametr zmienny w czasie. Może okazać się, że kurs z dnia zamknięcia lokaty jest mniej korzystny, niż z dnia założenia lokaty.

W przypadku lokaty progresywnej oprocentowanie wzrasta w kolejnych okresach. Jest to depozyt terminowy, który umożliwia wypłacenie kapitału przed czasem bez utraty odsetek – są one wyliczane na podstawie oprocentowania w ostatnim miesiącu. Są jeszcze lokaty strukturyzowane, które polegają na tym, że środki lokowane są w bezpieczne oraz ryzykowne instrumenty finansowe.

Jak obliczyć zysk z lokaty? Lokaty – kalkulator

Oprocentowanie lokat jest parametrem, który przeważa podczas porównywania tych produktów finansowych. A jak obliczyć odsetki od lokaty, żeby określić zyski przed podpisaniem umowy?

Należy wciąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze, oprocentowanie najczęściej podawane jest w skali roku. Oznacza to, że podczas obliczania zysku, należy uwzględnić nie tylko jego wysokość, ale również czas trwania lokaty. Ponadto różna może być częstotliwość kapitalizacji odsetek. Co się kryje za tym pojęciem? Kapitalizacja odsetek to czas, w którym bank dopisuje odsetki do depozytu. Korzystnym rozwiązaniem jest kapitalizacja miesięczna. Wtedy w kolejnych miesiącach odsetki będą liczone od zgromadzonego kapitału, czyli wpłacanych początkowo środków powiększonych o naliczone już zyski.

Natomiast podstawowy wzór na obliczanie zysku z lokat zakłada, że kwotę depozytu należy pomnożyć przez ilość dni utrzymywania lokaty oraz oprocentowania w skali roku. Następnie całość trzeba podzielić przez 365 dni. Ale to jeszcze nie koniec. Od tej sumy należy odliczyć podatek Belki będący w wysokości 19%.

Inaczej będzie natomiast wyglądać to w przypadku lokaty rentierskiej czy progresywnej. Dlatego najlepiej jest skorzystać z kalkulatorów zysków z lokat, które obliczą to wszystko za Ciebie – musisz tylko podać niezbędne dane.

Co zamiast lokaty? Konto oszczędnościowe czy lokata?

Najpopularniejszą alternatywą do lokat jest konto oszczędnościowe. Na czym polega? Jest to konto zakładane w celu gromadzenia i pomnażania środków, czyli tak jak w przypadku omawianego depozytu bankowego. Kapitał, który się na nim znajduje, jest oprocentowany, a więc klient zarabia na odsetkach. A jakie są różnice?

Konto oszczędnościowe umożliwia większą swobodę w gospodarowaniu pieniędzmi. Przede wszystkim nie trzeba wpłacać całej sumy jednorazowo – można wykonywać dowolną ilość przelewów na to konto w ciągu miesiąca. Istnieje też większa elastyczność, jeśli chodzi o ich wypłacanie, ponieważ nie powoduje to straty odsetek. Ograniczeniem może być natomiast możliwość wykonania bezpłatnie tylko jednego przelewu wychodzącego w ciągu miesiąca. A więc odkładając w ten sposób pieniądze, ma się do nich cały czas dostęp.

Jakie są minuty? Przede wszystkim konto oszczędnościowe zwykle są gorzej oprocentowane od lokat. Ponadto przez to, że kapitał nie jest „zamrożony” istnieje większa pokusa, aby z niego korzystać – cierpi na tym idea oszczędzania.

Ile trwa likwidacja lokaty?

Jak wypłacić pieniądze z lokaty? Ile trwa ich likwidacja? Wypłata środków przed czasem najczęściej kończy się utratą odsetek – tak jest w przypadku lokat terminowych, które należą do najpopularniejszych produktów. W praktyce jednak banki często wypłacają część odsetek, dlatego warto dokładnie sprawdzić zapisy w umowie. Tam również będzie określone, jak przebiega i ile trwa cała procedura, gdyż zależy to od indywidualnych ustaleń banku.

Lokaty – gdzie najlepiej?

Gdzie ulokować pieniądze? Wszystko zależy od aktualnej oferty banków – zaraz podpowiemy, jak ją sprawdzać i porównywać. Chcielibyśmy jednak wcześniej przedstawić lokaty w bankach, które są często wybierane.

W PKO lokaty zawierane są na korzystnych warunkach. Ciekawym rozwiązaniem jest lokata negocjowalna, która kierowana jest to klientów korzystających już z bankowości osobistej – pozwala na uzyskanie indywidualnych warunków.

Atrakcyjne są również lokaty mBank. Dostępne są lokaty terminowe, walutowe, elastyczne, a także lokaty dla nowych klientów, które są wyżej oprocentowane.

Natomiast wysokim oprocentowaniem charakteryzują się lokaty Idea Bank – mogą wynosić do 4% w skali roku.

Ranking lokat

Jednym ze sposobów na sprawdzenie, gdzie jest najlepsze oprocentowanie lokat, jest analiza rankingów. Są to zestawienia, zwykle miesięczne, przygotowywane przez ekspertów, którzy porównują w nich dostępne produkty finansowe. Przedstawiają te oferty, które są najkorzystniejsze pod względem wybranego parametru – w tym wypadku jest to zwykle oprocentowanie.

Lokaty bankowe – porównanie

Jest również inny sposób na przeanalizowanie, gdzie najlepsze lokaty są dostępne. To porównywarki, czyli internetowe narzędzia, które w jednym miejscu zbierają wiele różnych produktów. Takie porównanie lokat jest bardzo proste. Wystarczy podać kwotę, jaką chcesz zainwestować oraz okres trwania umowy. Na tej podstawie porównywarka przedstawi tylko te oferty, które są zgodne z podanymi parametrami. Ponadto narzędzie na stronie Finansierra.pl spełnia funkcje kalkulatora zysku z lokat, ponieważ od razu wskaże, ile wyniosą odsetki, zarówno przed, jak i po opodatkowaniu.