kot w słoiku z pieniędzmi

Lokata czy konto oszczędnościowe – co wybrać?

Deponowanie wolnych środków w banku wymaga podstawowej wiedzy na temat dostępnych produktów, które umożliwiają oszczędzanie pieniędzy. Chcąc powierzyć instytucji finansowej zgromadzone środki możemy wybrać pomiędzy lokatą a kontem oszczędnościowym, jednak dobrze wcześniej wiedzieć czym różnią się od siebie.

Lokata – na czym polega?

Lokata jest bankowym produktem inwestycyjnym, w ramach którego instytucja finansowa pozyskuje kapitał potrzebny do udzielania kredytów. Wpłacając zgromadzone oszczędności na wybraną lokatę powierzamy bankowi swoje pieniądze na określony czas, a po upływie terminu otrzymujemy je z powrotem wraz z odsetkami. Rynek bankowy ma w swojej ofercie lokaty różnego rodzaju, jednak ich cechą wspólną jest zawsze generowanie zysku z nadwyżek pieniężnych.

Jakie zalety konta oszczędnościowego?

Konto oszczędnościowe to w praktyce wersja łączona klasycznego rachunku bankowego z depozytem. To właściwa koncepcja dla tych, którzy zamierzają oszczędzać regularnie i systematycznie wpłacać określoną sumę.

Niewątpliwą zaletą konta oszczędnościowego jest elastyczny dostęp do zgromadzonych na nim środków. Oprocentowana jest każda kwota, konta oszczędnościowe w standardowej opcji nie mają też limitu wpłaty. Warto pamiętać, że często jedynie pierwsza wpłata w miesiącu jest bezpłatna, za kolejne trzeba zapłacić z góry ustaloną prowizję. Jednak niektóre oferty konta oszczędnościowego gwarantują bezpłatne i nielimitowane przelewy wewnętrzne, co umożliwia wpłatę środków w dowolnym momencie.

Różnice pomiędzy lokatą a kontem oszczędnościowym

Analizując różnice pomiędzy lokatą a kontem oszczędnościowym trzeba mieć na uwadze, że w przypadku lokaty nasz kapitał zostaje zamrożony na pewien okres. Wycofując powierzone bankowi pieniądze przed ustalonym terminem zawsze narażamy się na finansowe konsekwencje. Zerwanie lokaty wiąże się najczęściej z utratą całości lub części odsetek, w przypadku klasycznej lokaty terminowej bank nie nalicza dodatkowej kary. Wpłacając zaoszczędzone środki na konto oszczędnościowe zyskujemy dostęp do pieniędzy w dowolnym momencie, wypłata nie naraża nas na utratę odsetek.

Oprocentowanie lokat terminowych jest stałe i kształtuje się na poziomie od 3% do 4% w skali roku, wartość odsetek uzależniona jest też od okresu trwania umowy. W przypadku konta oszczędnościowego mamy do czynienia z oprocentowaniem zmiennym, często bardziej atrakcyjnym w pierwszych miesiącach posiadania konta, odsetki od kapitału są naliczane co miesiąc.

Lokata czy konto oszczędnościowe – co wybrać?

Wybór pomiędzy lokatą a kontem oszczędnościowym zależy od naszego podejścia do oszczędzania. Lokata do właściwa koncepcja dla osób dysponujących jednorazowo większą gotówką, która nie będzie potrzebna w najbliższych kilku lub kilkunastu miesiącach. Osoby, które chcą oszczędzać wpłacając mniejsze kwoty co miesiąc i mieć stały dostęp do zgromadzonych pieniędzy powinny się zdecydować na konto oszczędnościowe.