posegregowane dokumenty

Kredyt hipoteczny – jakie dokumenty trzeba przygotować?

Ubieganie się o kredyt hipoteczny nie jest łatwe i wymaga od nas niejednokrotnie dużej wytrwałości oraz cierpliwości. Wiąże się to z dokładną weryfikacją kredytobiorcy, do czego konieczne będzie także złożenie całego kompletu potrzebnych dokumentów. Jakich konkretnie? Jakie dokumenty do kredytu hipotecznego należy przygotować?

Kredyt hipoteczny – jak się przygotować?

Starając się o kredyt hipoteczny trzeba się liczyć z tym, że cały proces weryfikacji trochę potrwa. Aby go odpowiednio skrócić, dobrze jest się do tego przygotować odpowiednio wcześniej, to jest skompletować wszystkie potrzebne dokumenty. Chodzi tutaj nie tylko o te związane z kredytobiorcą, potwierdzeniem jego tożsamości oraz stałych dochodów i pracy, ale i wszystkie te związane z kupowaną nieruchomością. Jeżeli czegoś będzie brakować lub pojawią się jakieś inne luki i błędy, wówczas czas oczekiwania będzie się wydłużał o kolejne dni i tygodnie. Co jest wymagane przez bank?

Jakie dokumenty osobowe do kredytu hipotecznego?

Są to tak zwane dokumenty ogólne, które pozwolą na weryfikację kredytobiorcy. Wymienić należy tutaj przede wszystkim wniosek o kredyt hipoteczny, poza tym trzeba przygotować również:

 1. Dowód osobisty i drugi dokument ze zdjęciem (paszport, prawo jazdy)
 2. Skrócony odpis aktu małżeństwa (jeżeli jest się w związku)
 3. Akt urodzenia dziecka (jeżeli ma się dzieci)
 4. Umowa rozdzielności majątkowej

Są to podstawowe, ale nie jedyne dokumenty.

Jakie dokumenty weryfikujące zdolność kredytową?

Tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana, a lista potrzebnych dokumentów będzie zależała od tego, jaką formę pracy wykonujemy i na jaką umowę. W najlepszej sytuacji są osoby na umowie o pracę na czas nieokreślony, bo gwarantuje to stałość dochodów, ale warto przyjrzeć się temu bliżej:

 1. Zaświadczenie o zatrudnieniu
 2. Wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich 3-6 miesięcy, jak i z wszystkich innych rachunków
 3. PIT 37 z ostatniego roku
 4. Zaświadczenie z ZUS o wysokości odprowadzanych składek
 5. Oświadczenie od pracodawcy o braku przeciwwskazań do przedłużenia umowy o pracę (w przypadku osób pracujących na czas określony)
 6. Aneks do umowy potwierdzający podwyżkę pensji
 7. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o dzieło czy zlecenie potrzebne będą:
 8. Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach
 9. Umowa potwierdzająca wykonywanie zlecenia czy dzieła Rachunki za umowy cywilnoprawne
 10. Wyciąg z konta bankowego na który wpływa wynagrodzenie PIT 36 z poprzedniego roku lub dwóch lat

Prowadząc działalność gospodarczą sytuacja wygląda bardziej skomplikowanie i wymaga większej papierologii, trzeba przygotować:

 1. Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami
 2. Zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami
 3. Zaświadczenie o nadaniu REGON
 4. Zaświadczenie o nadaniu NIP
 5. Zaświadczenie o wpisaniu do ewidencji działalności gospodarczej
 6. Zezwolenie na prowadzenie działalności (jeżeli dotyczy) PIT 36 lub PIT 36L i PIT/B dla osób prowadzących księgi przychodów i rozchodów, PIT 28 dla przedsiębiorców rozliczających w formie ryczałtu i PIT 16A dla przedsiębiorców rozliczanych za pomocą karty podatkowej
 7. Wyciąg w rachunku firmowego z ostatniego roku
 8. Oświadczenie o wysokości dochodu osoby prowadzącej działalność gospodarczą

W przypadku emerytów i rencistów potrzebna jest tylko decyzja o przyznaniu świadczenia emerytalnego czy renty, a także ostatni odcinek emerytury lub renty czy inny dokument, który zaświadcza o wpływie na konto (np. wyciąg).

Jakie dokumenty związane z nieruchomością?

Sytuacja dopiero się rozkręca, bowiem potrzebne będą także dokumenty związane z kupowaną przez nas nieruchomością i tutaj także istotne będzie to, o jaką chodzi – rynek pierwotny czy wtórny, a może działka budowlana?

Starając się o kredyt na mieszkaniu lub dom z rynku pierwotnego, będzie nam potrzebne:

 1. Umowa przedwstępna z deweloperem
 2. Dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego (oświadczenie dewelopera, potwierdzenie przelewu, dowód wpłaty, wyciąg)
 3. Odpis z księgi wieczystej i wypis z ewidencji gruntów
 4. Decyzja o pozwoleniu na budowę (przy budowie domu)
 5. Pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcie budynku
 6. Oświadczenie dewelopera
 7. Promesa banku
 8. Akt notarialny

W przypadku kupna mieszkania lub domu z rynku wtórnego będzie nam potrzebne:

 1. Numer księgi wieczystej lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu
 2. Umowa darowizny jeżeli taka była
 3. Wysokość salda spłaty kredytu, jeżeli nieruchomość była obciążona hipoteką
 4. Umowa przedwstępna ze zbywcą
 5. Odpis z księgi wieczystej i wypis z ewidencji gruntów
 6. Operat szacunkowy lub wycena bankowa nieruchomości

Kupując działkę budowlaną, koniecznie będziemy potrzebować:

 1. Akt notarialny
 2. Odpis z księgi wieczystej i wypis z ewidencji gruntów
 3. Projekt budowy
 4. Decyzję o pozwoleniu na budowę
 5. Kosztorys i harmonogram prac oraz dziennik budowy
 6. Umowy z wykonawcami

Jak więc widać, aby ubiegać się o kredyt hipoteczny w banku, konieczne będzie zgromadzenie całkiem pokaźnego pliku dokumentów.