wykres na kartce i kalkulator

Jak sprawdzić czy mam szansę na kredyt?

Starania o kredyt dobrze rozpocząć od weryfikacji naszych finansowych możliwości i analizy zdolności kredytowej. W jaki sposób przeanalizować możliwość spłaty zadłużenia i jak sprawdzić, czy mamy szansę na kredyt?

Na co bank zwraca uwagę podczas starań o kredyt?

Kredyt w banku obwarowany jest wieloma wymogami, instytucje finansowe pożyczając pieniądze, minimalizują w ten sposób ryzyko braku spłaty zadłużenia. Rozpoczynając starania o dodatkowe środki, musimy liczyć się z tym, że bank podda wnikliwej analizie naszą wydolność finansową, zweryfikuje zdolność kredytową i historię spłaty dotychczasowych zadłużeń.

Poszczególne banki dysponują nieco odmiennymi procedurami, stosują inne kryteria oceny. Zawsze jednak złożony wniosek o kredyt skutkuje sprawdzeniem, czy jesteśmy w stanie spłacić dług wraz z odsetkami w wyznaczonym terminie. Zarówno w przypadku kredytów hipotecznych jak i pożyczek ratalnych podstawą są informacje dostępne w bazie Biura Informacji Kredytowej i w rejestrach zadłużeń np. w Krajowym Rejestrze Długów. Istotna pozostaje też ilość zapytań kredytowych, każde kolejne zgłoszenie wpływa niekorzystnie na decyzję kredytową. Bank weryfikuje również wyciągi z konta osobistego, poddaje analizie wpływy i nasze miesięczne wydatki.

Jak sprawdzić zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa jest wyznacznikiem naszych możliwości spłaty zaciągniętego długu, dzięki niej możemy określić maksymalną kwotę kredytu, jaką mamy szansę uzyskać. Dobrze racjonalnie przekalkulować miesięczny dochód oraz sumę wydatków przeznaczonych na utrzymanie.

Chcąc sprawdzić swoją zdolność kredytową, możemy skontaktować się z pracownikiem banku, który stworzy nam indywidualny profil służący analizie. Dobrze też skorzystać z internetowych kalkulatorów zdolności kredytowej. Narzędzia dostępne online pozwalają samodzielnie oszacować perspektywę na dodatkowe środki oraz ocenić finansowe szanse na spłatę zobowiązania.

Nieskomplikowane działanie takich urządzeń nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Wystarczą informacje jak podstawa i okres zatrudnienia, kwota miesięcznych dochodów, całkowita suma miesięcznych wydatków, ilość osób w gospodarstwie domowym, dotychczasowe zobowiązania finansowe, oczekiwana wysokość kredytu i preferowany okres spłaty zadłużenia. Wpisując powyższe informacje we wskazane pola kalkulatora zdolności kredytowej, uzyskujemy finalną informację na temat maksymalnej kwoty kredytu, na jaką możemy liczyć.

Czym można poprawić zdolność kredytową?

Przed złożeniem wniosku o kredyt lub pożyczkę należy zadbać o poprawę zdolności kredytowej, aby zwiększyć szanse na potrzebne pieniądze. Warto uprzednio uporządkować swoje dotychczasowe zadłużenia, w miarę możliwości spłacić zalegające długi.

Jeżeli nie dysponujemy wystarczającymi środkami, można pomyśleć o konsolidacji i połączyć wszystkie długi w jeden. Na zdolność kredytową niekorzystnie wpływają też karty kredytowe oraz limity przyznanie na koncie osobistym, dlatego dobrze z nich zrezygnować. Czasem trzeba poszukać dodatkowego źródła zarobkowania i ograniczyć nieco miesięczne koszty utrzymania.