mały kalkulator na biurku

Jak obliczyć odsetki od pożyczki?

Zaciągając pożyczkę, trzeba liczyć się z tym, oprócz kwoty, którą pożyczamy, konieczne będzie zwrócenie także dodatkowych odsetek, będących zarobkiem dla banku czy firmy pożyczkowej. Jak wysokie może być oprocentowanie pożyczki gotówkowej? W jaki sposób można obliczyć, ile będzie nas kosztować pożyczka?

Czym są odsetki od pożyczki?

Sięgając po pożyczkę, oczywiste jest, że oprócz samej kwoty będzie konieczne spłacenie także odsetek od niej. Czym one jednak są? Nie ma tutaj prostej definicji, nie znajdzie się też wyjaśnienia w prawie bankowym czy cywilnym. Mówiąc jednak wprost, odsetki to rodzaj opłaty karnej za uzyskanie pożyczki od banku czy firmy pozabankowej, którą płacimy w ramach korzystania z pożyczonych pieniędzy. Wysokość odsetek będzie zależeć od rodzaju pożyczki, jak i zawartej z instytucją finansową umowy. Odpowiada za nie także wysokość stopy procentowej, a także, na jaki okres spłaty się zdecydowaliśmy. Zazwyczaj jest tak, że im dłużej spłacamy pożyczkę, tym wyższe płacimy odsetki.

Jakie są rodzaje odsetek od pożyczki?

W pierwszej kolejności warto przede wszystkim zdawać sobie sprawę z tego, że mamy do czynienia z kilkoma formami odsetek, a są nimi: odsetki ustawowe, maksymalne oraz za opóźnienie w spłacie. Każde z nich ma ustaloną przez Ministerstwo Sprawiedliwości wysokość, której żaden bank ani firma pożyczkowa nie może przekroczyć.

Odsetki ustawowe odnoszą się do opłaty za korzystanie z pożyczonego kapitału (nazywane są często odsetkami kapitałowymi) i obecnie maksymalna ich wysokość to 5% od wartości pożyczonej kwoty w skali roku. Oblicza się je, biorąc pod uwagę stopę referencyjną NBP, która obecnie wynosi 3,5 pkt proc. W przypadku maksymalnych odsetek kapitałowych, jakie możemy otrzymać, to mieszczą się ona na poziomie 10% w stosunku rocznym i z założenia nie mogą być one wyższe niż odsetki kapitałowe pomnożone przez 2.

Są jeszcze odsetki karne, za opóźnienie w spłacie. Kiedyś banki i firmy pożyczkowe bardzo na tym zarabiały, obecnie została ustalona maksymalna wysokość odsetek karnych, która obecnie wynosi 7%, a w przypadku odsetek karnych maksymalnych, także nie może być wyższa niż ustawowa pomnożona przez 2, czyli w tym wypadku nie więcej niż 14%.

Jak obliczyć odsetki od pożyczki?

Z łatwością w sieci można znaleźć wzory na obliczenie odsetek od pożyczek i kredytów, które pozwolą nam na wyliczenie, ile wyniesie nas spłata danego zobowiązania. O wiele łatwiej jednak można takich obliczeń dokonać poprzez wykorzystanie właściwych do tego kalkulatorów online. W ten sposób można sprawdzić, jak będzie kształtował się rozkład odsetek na przestrzeni miesięcy, a także ile ostatecznie będzie kosztowała nas pożyczka. Wystarczy wpisać określoną kwotę, datę, od której naliczane są odsetki oraz samą procentową wysokość odsetek. Prosto i szybko możemy się w ten sposób, ile będziemy musieli zapłacić.

Chcąc jednak posłużyć ręcznym wzorem, należy uwzględnić:

Kwotę zaległości x liczbę dni zwłoki x wysokość stawki (5% lub 7%) dzielone przez liczbę dni w roku (365).

Jak wyliczyć koszty pożyczki?

Szukając jak najtańszej pożyczki i sugerując się dostępnymi porównywarkami pożyczek gotówkowych, najczęściej patrzymy przede wszystkim na wysokość oprocentowania, a to jest błąd. Najistotniejszą informacją dla nas, która poda mam ile rzeczywiście zapłacimy za dane zobowiązanie mówi nam wysokość RRSO, czyli Rzeczywista Roczna, Stopa Oprocentowania. Zawiera ona w sobie nie tylko wysokość oprocentowania, ale i inne opłaty dodatkowe oraz prowizje, które składają się na wszystkie koszty. Zwracając na to uwagę, będziemy mogli wybrać taką ofertę, która rzeczywiście będzie dla nas korzystna i nie obciąży nas za bardzo pod względem finansowym.