ciemnoskóry mężczyzna trzyma w dłoniach skarbonkę

Czy obcokrajowiec dostanie kredyt hipoteczny w Polsce?

Kredyt hipoteczny jest często jedynym rozwiązaniem dla osób, które chciałyby zakupić mieszkanie czy zbudować dom. I choć z jednej strony banki wymagają zabezpieczenia, zmniejszającego ryzyko niewypłacalności swoich klientów, to coraz częściej wychodzą też naprzeciw ich potrzebom, możliwościom finansowym. A czy obcokrajowiec może dostać kredyt hipoteczny w Polsce? Jeśli tak, to jakie warunki może spełnić?

Kto dostanie kredyt hipoteczny?

Na początku należy wiedzieć, że banki w Polsce na równi traktują klientów będących obywatelami naszego kraju, jak i cudzoziemców. Oznacza to, że obcokrajowiec ma równie duże szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego, choć będzie wiązało się ze spełnieniem dodatkowych formalności, wynikających przede wszystkich ze względów prawnych.

Ponadto zgodnie z ogólnymi zasadami, o kredyt na mieszkanie lub dom mogą starać się osoby samotne posiadające odpowiednią zdolność kredytową, małżeństwa, a także pary pozostające w związkach nieformalnych.

Zezwolenie na zakup nieruchomości

Jednak jeszcze przed uruchomieniem procesu o przyznanie kredytu hipotecznego, należy sprawdzić, czy nie będzie konieczne uzyskanie zezwolenia na zakup nieruchomości, które wydawane jest obcokrajowcom przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Dotyczy to zakupu domu lub działki – w przypadku mieszkania zezwolenie to nie jest potrzebne. Aby je otrzymać, należy wykazać więzi z Polską (np. polskie pochodzenie, małżonka będącego obywatelem polski lub posiadanie zezwolenie na pobyt stały czy czasowy). Jeśli zostanie uznane, że nabycie nieruchomości przez cudzoziemca może stanowić zagrożenie obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, to nie zostanie ono wydane.

Kredyt hipoteczny a obcokrajowcy – jakie warunki trzeba spełnić?

A jakie warunki musi spełnić obcokrajowiec, aby otrzymać kredyt hipoteczny w Polsce? Przede wszystkim musi posiadać kartę pobytu czasowego lub stałego. W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy, to musi być ono aktualne przez co najmniej kolejnych sześć miesięcy od momentu składania wniosku. Jeśli chodzi o inne kwestie formalne, to wymagane jest posiadanie paszportu oraz nadanie numeru PESEL – można go dostać po zameldowaniu się na terenie Polski.

Konieczne jest udokumentowanie regularnego dochodu. Cudzoziemiec musi przez co najmniej ostatnie 3 miesiące otrzymywać pensję oraz płacić podatki. Najłatwiej jest, jeśli posiada umowę o prace na czas nieokreślony. Co istotne, zarobki powinny być otrzymywane w polskiej walucie.

Reszta warunków jest podobna, co w przypadku obywateli polskich. Tak naprawdę najważniejsze jest wykazanie zdolności kredytowej na odpowiednim poziomie. I trzeba pamiętać, że nawet jeśli posiadasz wysoki dochód, lecz na Twoim utrzymaniu są dzieci czy niepracujący współmałżonek, to Twoja zdolność się zmniejszy.

Warto też wiedzieć, że nieruchomość na którą został zaciągnięty kredyt hipoteczny, można sprzedać przez zakończeniem jego spłaty. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, jaka jest prowizja od wcześniejszej spłaty zobowiązania.