banknoty euro

Co WIBOR usunięty z umowy oznacza dla kredytobiorców?

Za rewolucyjne, zostało uznane postanowienie katowickiego sądu, z listopada 2022, który orzekł, że WIBOR nie powinien być zastosowany w umowie, a bank nie udzielił wystarczających informacji co do możliwości wzrostu rat kredytu. Wielu ludzi zadaje więc sobie teraz pytanie, co tak naprawdę usunięty z umowy WIBOR może oznaczać dla kredytobiorców? Postanowiliśmy to sprawdzić!

Czym jest WIBOR i jak wpływa na kredyt hipoteczny?

WIBOR to nic innego jak wysokość oprocentowania, na jaką umawiają się banki podczas udzielania sobie wzajemnie kredytów. Jest on głównie uzależniony od stopy referencyjnej i standardowo powinien wynosić około 0,25% więcej niż ona. To, co istotne to fakt, że wskaźnik WIBOR przewiduje, co może nastąpić w przyszłości, czyli jego wartość rośnie wraz z prognozowanym wzrostem stóp procentowych, a hamuje w momencie, kiedy zbliża się koniec podwyżek.

Co WIBOR usunięty z umowy oznacza dla kredytobiorców?

Aby móc omówić wpływ usunięcia WIBOR-u z umowy, należy najpierw określić, z jakich elementów składa się ta rata. W większości kredyty hipoteczne zaciągane w naszym kraju posiadają zmienne oprocentowanie. W związku z tym na ratę składa się, stała marża banku wraz ze stawką bazową, czyli WIBOR, który aktualizuje się co 3 lub 6 miesięcy, zmieniając oprocentowanie zobowiązania. Warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę poszukując kredytu hipotecznego, tak by był on dla kredytobiorcy, jak najkorzystniejszy.

Co więc oznacza usunięcie WIBOR-u z umowy kredytu hipotecznego w praktyce? Otóż w takim wypadku, zobowiązanie zostałoby oprocentowane jedynie marżą banku, której wysokość waha się w przedziale 1,5-3,5%. Oznacza to, że koszt miesięcznej raty dla kredytobiorcy, po usunięciu WIBOR-u, znacząco by ją zmniejszył. Ponadto przywróciłoby to właściwe proporcje pomiędzy odsetkami a spłacanym kapitałem.

Idealnym przykładem jest właśnie przypadek kredytobiorczyni z Katowic, która wnioskowała o usunięcie zapisu związanego z WIBOR-em z jej umowy, dzięki czemu miesięczne zobowiązanie zmniejszyłoby się o około 5000 zł. Jak jednak wiemy, po rozpatrzeniu zażalenia banku. Sąd oddalił wniosek klientki banku, co oznacza, że będzie ona musiała płacić większe raty, przynajmniej do czasu zakończenia sądowego sporu.

Czy banki boją się nakazu usuwania WIBOR-u z umów?

Co prawda, w sprawie powódki z Katowic, bankowcy mogli odetchnąć z ulgą, jednak na pewno są świadomi tego, że podobnych spraw będzie ciągle przybywać. Na pewno więc zaczną jeszcze dokładniej informować klientów o ryzyku związanym z podpisaniem umowy o kredyt hipoteczny. Nie można również wykluczyć, że zaczną pisemnie potwierdzać wśród klientów, że zostali oni powiadomieni o ryzyku, tak by mieć zabezpieczenie na przyszłość. Banki na pewno podchodzą poważnie do ryzyka wykreślenia WIBORU z umowy i zapewne podejmą wszystkie niezbędne środki prawne, by zapobiec podobnym sprawom jak ta z Katowic.