Bank BPS - Pożyczka hipoteczna "Uniwersalny kredyt hipoteczny"
Szczegóły oferty:
Sprawdź ofertę >>
Pożyczka, kwota: 50 000 PLN, waluta: PLN, okres: 10 lat
Wysokość raty
513.86 PLN
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 4,72% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 250 000 PLN, okres kredytowania: 180 miesięcy; wkład własny: 50% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 4,30 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1.70 %) i marży Banku w wysokości 2,60%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 1,00 p.p.) Równa rata miesięczna: 1 887,03 PLN, łączna liczba rat: 180. Całkowity koszt kredytu 94 884,15 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 89 665,15 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 5 000,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 344 884,15 PLN.


Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie.


w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Oprocentowanie nominalne
4.32 %
marża
2.60 %
WIBOR
1.72 %
Oprocentowanie rzeczywiste
5.32 %
Ubezpieczenie pomostowe
41.50 PLN
W okresie przejściowym (do czasu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego) marża jest podwyższana o 1 p.p.


Podana kwota to koszt ubezpieczenia pomostowego wyliczony w skali miesiąca
Polisa na życie
0.00 PLN
Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, chyba że spłata kredytu przypada po osiągnięciu wieku emerytalnego kredytobiorcy.
Składka płatna miesięcznie - 0,0380% miesięcznie.
Plusy:
  • Ubezpieczenie nie jest wymagane
  • Wakacje kredytowe możliwe raz w roku
  • Minusy:
  • Bank pobiera prowizję za udzielenie kredytu