Alior Bank - Megahipoteka
Szczegóły oferty:
Sprawdź ofertę >>
Kredyt hipoteczny, cel: zakup domu/mieszkania, kwota: 100 000 PLN, waluta: PLN, okres: 10 lat
Wysokość raty
967.92 PLN
W przykładzie uwzględniono najniższą wartość marży, dostępną w ofercie standardowej Megahipoteki, obowiązującą dla celu mieszkaniowego. Ostateczna wysokość marży zależy od oceny kredytowej klienta


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Megahipoteka w Alior Banku S.A. zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,13% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 345 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 284 794 zł, LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia): 88%, oprocentowanie zmienne: 2,56%; na oprocentowanie składa się: stopa referencyjna WIBOR 3M wynosząca 0,27% wg stanu na 05.06.2020 r. oraz marża 2,29% w okresie spłaty kredytu, która jest podwyższona o 2,5 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że uprawomocnienie nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu: 199 220,55 zł, w tym prowizja 3 029,72 zł (1%), odsetki: 129 445,90 zł, ubezpieczenie na życie: 15 148,62 zł (składka opłacana jednorazowo za okres pierwszych 5 lat okresu ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Alior Banku SA), suma wszystkich składek ubezpieczenia na życie opłacanych miesięcznie po upływie okresu 5 lat: 40 202,28 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości opłacany rocznie: 8 187,20 zł; koszt złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji: 2 587,83 zł, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, opłata z tytułu inspekcji nieruchomości: 250,00 zł, wpis roszczenia o ustanowienie hipoteki 150 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19zł, całkowita kwota do zapłaty: 484 014,55 zł, płatna w 345 ratach annuitetowych (równych), miesięcznych, po 1 260,84 zł (po ustanowieniu zabezpieczenia docelowego, tj. wpisu hipoteki umownej). Kalkulacja została dokonana na dzień 05.06.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ubezpieczenie na życie oferowane przez bank jest dobrowolne. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie dla Kredytobiorców kredytów hipotecznych udzielanych przez Alior Bank S.A. i Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych dostępne w placówkach i na www.aliorbank.pl. Bank uzależnia decyzję o udzieleniu kredytu od wiarygodności i oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.
Oprocentowanie nominalne
3.05 %
marża
2.80 %
WIBOR
0.25 %
Oprocentowanie rzeczywiste
3.69 %
Ubezpieczenie pomostowe
208.00 PLN
W okresie przejściowym (do czasu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego) marża jest podwyższana o 2,50 p.p.


Podana kwota to koszt ubezpieczenia pomostowego wyliczony w skali miesiąca
Polisa na życie
0.00 PLN
Plusy:
  • O jeden kredyt mogą ubiegać się aż 3 gospodarstwa domowe
  • Dodatkowa opcja zabezpieczenia kredytu inną nieruchomością – także należącą do osoby trzeciej
  • Minusy:
  • Prowizja ustalana indywidualnie (w przykładzie podano minimalną wartość prowizji dla tej oferty)